✕  Lukk søk

Tilrettelegging i studiehverdagen

Har du behov for tilrettelegging i din studiehverdag?

Studenter som har funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen. Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det. Det er viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig slik at vi sammen kan finne gode løsninger.

Du kan søke om tilrettelagt eksamen hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Eksamenskontoret vurderer hva slags tilrettelegging du kan få på grunnlag av opplysninger i søknaden. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.

Du kan for eksempel søke om: 

  • Forlenget tid
  • Bruk av PC
  • Mulighet for å sitte på mindre rom

Søknadsfrist for tilrettelagt eksamen er 15. februar for våremner og 15. september for høstemner. For å få rett til tilrettelagt eksamen må det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig.

Ved akutt endring i din helsesituasjon ta kontakt med din studierådgiver for videre veiledning.  

Oslo:

Har du behov for å være litt for deg selv i en travel studiehverdag?

«Det stille rommet» er et rom i 5. etasje i Kirkegata 20. Rommet er merket med 540. Rommet er innredet med sofa og bord. Her kan du sette deg og ta en pause, koble av en liten stund, eller lese en bok. Det er plass til et bønneteppe for deg som ønsker å benytte deg av det. 

Dette er ikke et grupperom eller lunsjrom, og bruk av elektronikk er forbudt. 

Du vil få tilgang til «Det stille rommet» ved å henvende deg til Avdeling for studentoppfølging. Merk at flere studenter kan benytte rommet samtidig.  

Ta kontakt med oss på student@kristiania.no eller kom innom avdelingen vår i 2. etasje i Prinsens gate. 

Oslo:

Lokalene som Høyskolen Kristiania disponerer i Kvadraturen, Fjerdingen og Vulkan er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i alle bygg.

Det er handicaptoaletter tilgjengelig i disse byggene:

  • Campus Kvadraturen: A-6, C-1, C-3, C-4, B-3, B-U og P-1
  • Campus Fjerdingen: HC-toaletter i det fleste etasjer
  • Campus Vulkan: HC -toaletter i 1. etasje

Evakuering: Det er to rømningsstoler plassert i A-6 og A-4 i kvadraturen. Det ligger branntepper i rømningsstolene, samt at det er brannteppe i kantinekjøkkenet.

Parkering: Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby parkering på høyskolen. Handikapparkering finnes på offentlige steder i nærheten av høyskolen.

For studenter med behov for ytterligere spesiell tilrettelegging må det tas kontakt med avdeling for studentoppfølging for å gjøre tilpasninger så snart som praktisk mulig.

Bergen:

Lokalene som Høyskolen Kristiania disponerer i Bergen er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i bygg.

Det er handicaptoaletter tilgjengelig i disse byggene:

  • C. Sundtsgt. 27/33: 4. etasje i nr.27 og 5. etasje i nr.33.
  • Kalfarveien 78C: 2. etasje og 3.etasje.

Evakuering: Det er to rømningsstoler i Kalfarveien 78C: 3 etg. og 4 etg. Det ligger branntepper i rømningsstolene.

Parkering: avgiftsparkering i parkeringskjeller og fjellhall, og handicapparkering i fjellhall.

For studenter med behov for ytterligere spesiell tilrettelegging må det tas kontakt med avdeling for studentoppfølging for å gjøre tilpasninger så snart som praktisk mulig.

Høyskolen Kristiania har en egen sosialrådgiver som er tilgjengelig for alle våre studenter.

Sosialrådgiver har fast kontor på campus kvadraturen i Prinsens gate 7-9.

Alle som studerer på høyskolen Kristiania i Oslo har mulighet til å booke tid hos sosialrådgiver, men oppmøtested er i prinsens gate. Sosialrådgiver er et lavterskeltilbud hvor du kan snakke om alt som berører din studiehverdag.

Ved behov er det også mulighet for flere samtaler og regelmessig oppfølging.

 

Permisjon innvilges kun ved graviditet, verneplikt og andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

I tilfeller der permisjon er innvilget og det er endringer i studieplanen mellom to kull vil du få kostnadsfri gjennomføring av nye emner som kreves for å fullføre graden du startet. Ved endt studiepermisjon vil du følge gjeldende studieplan for kullet du trer inn i.

Du kan få hjelp til å søke hos avdeling for studentoppfølging på ditt campus.

Les mer om permisjon og hvordan du søker permisjon her.

Blir du syk under utdanningen kan du ha rett på sykestipend fra Lånekassen. Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend. Du kan få sykestipend for inntil 4 måneder og 2 uker i løpet av et undervisningsår. Du vil ikke bli regnet som forsinket i studiet i denne perioden.

Les mer om helsetilbud som studentsamskipnadene har her:

Mentorordningen er for deg som trenger praktisk bistand og veiledning for å mestre utdanningsløpet ditt, og fortrinnsvis for deg som mottar utdanningsstøtte fra NAV.

Ordningen fungerer som frikjøp av en medstudent som kan bistå faglig, sosialt eller praktisk på opplæringsstedet. Varigheten av perioden tilpasses ditt behov. Tilskudd til mentor kan vare i inntil seks måneder, men personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov kan få forlenget tiltaket i inntil tre år. Ta kontakt med din studierådgiver dersom du ønsker mer informasjon om mentorordningen.

Har du problemer med å lese lange tekster, for eksempel på grunn av AD/HD eller dysleksi? Ønsker du å få pensum på lydbok? Les mer på NLB.NO

Dersom du er student med bevegelseshemming kan du ha ulike behov for tilrettelegging i din studiehverdag. Se også punkt 2 om fysisk tilgjengelighet.

Som høyskole skalvi vurdere hva slags type tilrettelegging du har behov for. Deretter tar vi saken videre til rette instans.

Har du ADHD og behov for tilrettelegging av undervisning, rom og/eller eksamen?

Som høyskole skalvi vurdere hva slags type tilrettelegging du har behov for. Deretter tar vi saken videre til rette instans.

Vi tilrettelegger din studiehverdag i samarbeid med deg, så langt det er mulig.

Du har også mulighet til å bestille pensum på lydbok. Les mer om dette på NLB.NO

Har du Asperger syndrom og behov for tilrettelegging av undervisning, rom og/eller eksamen?

Som høyskole skal vi vurdere hva slags type tilrettelegging du har behov for. Deretter tar vi saken videre til rette instans.

Vi tilrettelegger din studiehverdag i samarbeid med deg, så langt det er mulig.