✕  Lukk søk
Fagskole

Digital innholdsproduksjon

Få de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å utvikle variert visuelt innhold for digitale plattformer.

Innholdsmarkedsføring går ut på å produsere og spre innhold til spesifikke målgrupper. Dette kan være matoppskrifter til matinteresserte, festivalvideoer til musikkinteresserte eller motetips til ungdommen. Innholdsmarkedsføring bruker gjerne en journalistisk utrykkform for å skape interesse, men har alltid en klar, kommersiell hensikt.

En god innholdsprodusent er en visuell historieforteller som kan bruke bilder, film, klipping, tekst og lyd som virkemidler for å få budskapet fram på en troverdig måte. Medie- og reklamebransjen etterspør denne kompetansen, i tillegg til at de gjerne vil at potensielle arbeidstakere skal beherske kommunikasjonsstrategi, planlegging og målgruppeforståelse.

På denne utdanningen vil du lære å produsere variert, visuelt innhold for digitale plattformer.

Utdanningen legger særlig vekt på at studenten skal beherske audiovisuelle virkemidler som fotografi, film, klipp og lyd, men også sørge for at studenten utvikler god skriftlig fremstillingsevne. Redaksjonell vurderingsevne og journalistisk arbeid, samt kanalbasert innholdsproduksjon, står sentralt, da studenten skal kunne produsere selgende og presist innhold i tråd med kundens strategier, markedsplaner og målsettinger for å bygge og støtte oppunder en merkevare eller et budskap.

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at utdanningen til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

For å kunne holde en høy standard på bransjeforståelse vil foredragsholdere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer benyttes. Realisme og en forståelse for hvordan markedet fungerer og hvor bredt innholdsproduksjon favner er en nødvendighet for dette studiet.

Kontakt med bransje og næringsliv

Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Høyskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov.

Studentene vil i løpet av utdanningen arbeide med prosjekter gitt av reelle kunder. Derfor blir de tidlig klar over hvilke kvalifikasjoner arbeidsmarkedet søker etter. Studentene vil også få god innsikt i hvordan kunde-/leverandørrelasjonen fungerer og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett (eller flere) av disse opptakskravene:

  • Fagbrev/ svennebrev
  • Fullført 3-årig videregående skole (du kan ha inntil to ubeståtte fag fra VGS)
  • Realkompetanse for fagskole

Les mer om opptakskravene

Etter endt utdanning kan du arbeide med digital innholdsproduksjon i markeds- og kommunikasjonsavdelinger. Du vil ha kompetanse til å planlegge innhold strategisk, produsere innhold som forsterker historiene du vil fortelle, samt kunne benytte forskjellige digitale plattformer og sosiale medier i publiseringsarbeidet.

Du vil bli en ettertraktet ressurs hos mediehus, kommunikasjonsbyråer eller i markeds- og informasjonsavdelinger.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen kommunikasjon, PR, journalistikk eller designfag.

Dette er et ettårig fagskolestudium. Her lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under utdanningen.

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Undervisningen foregår i mindre klasser.

Det er tett individuell oppfølging, og mange av lærerne dine har solid bransjeerfaring på fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet.