Årsstudier

Grunnmedisin

Årsenhet i Grunnmedisin

Årsenhet i grunnmedisin danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse og er inngangsporten til en rekke profesjonsstudier og videre studier innen helsefag.

Årsenhet i grunnmedisin består av fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære, som inngår i de fleste helsefaglige høyskoleutdanninger.

Du vil lære om menneskekroppens oppbygning og funksjon, og blant annet få innsikt i hvordan cellene våre er bygget opp, hvordan de fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Denne kunnskapen er ikke bare fascinerende, men også helt nødvendig for alle som jobber med helsefag.

Årsenhet i Grunnmedisin Årsenhet i Grunnmedisin

Du vil også lære om de viktigste sykdommene som rammer mennesket. For hvert organsystem vil du få innsikt i hvorfor sykdom oppstår, hvordan vi kan diagnostisere sykdom, og ikke minst hvordan vi kan forebygge og behandle de viktigste sykdommene som rammer mennesket.

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende. Her vil du få en unik oversikt over hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp, og hva som er deres funksjon, i tillegg til sentral kunnskap om nervesystemet, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, immunologi, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og muskel- og skjelettsystemet.

Du vil i løpet av årsenheten også lære deg praktiske ferdigheter som å måle blodtrykk, gjøre en undersøkelse av nervesystemet og muskel- og skjelettsystemet, lytte på hjerte og lunger, samt å ta opp en sykehistorie.

På Høyskolen Kristiania har du ansvar for din egen læring. Derfor vil det i stor grad bli lagt opp til at du selv er på vårt anatomiske læringssenter for fordypning etter forelesningene. Gode kunnskaper om organsystemenes normale oppbygning og funksjon er også nødvendig for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom.

Denne undervisningen får du som plenumsundervisning og som veiledning på anatomilab i mindre grupper.

Undervisning

Studiet har vekt på varierte arbeidsformer, som samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Vi tror på at studentaktiviserende læringsformer, hvor foreleseren ikke er i sentrum for undervisningen og studenter ikke er passive mottakere av informasjon, stimulerer til økt læring.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

Dette emnet gir deg kunnskap om hvordan cellene våre er bygget opp og fungerer, samt hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør menneskekroppen til den mest komplekse organismen vi kjenner til.

Gode kunnskaper om cellens normale funksjon og oppbygning er helt nødvendig for alle som jobber med helsefag. Du vil også få undervisning innen anatomi.

Du vil lære hvordan muskler, skjelett, sener og leddbånd er bygget opp og deres funksjon. Dessuten vil det bli undervist i anatomi og biomekanikk for overekstremitetene (skulderblad og skulderledd) i vårt anatomiske læringssenter.

Mye av undervisningen skjer som praktisk gruppearbeid med humane anatomiske preparater. Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Dette emnet gir deg utvidet kunnskap om nervesystemet (nevrofysiologi) og musklenes utvikling, oppbygning og funksjon (muskelfysiologi).

I dette emnet vil biomekanikk og anatomi omhandle underekstremitetene (hofte, kne og ankel).

Også her vil undervisningen være praktisk rettet med oppgaver, undervisning på anatomilaben og fellesundervisning.

Du har ansvar for egen læring slik at det i stor grad vil bli lagt opp til at du selv er på anatomisk læringssenter for fordypning.

Dette emnet gir deg kunnskap om de indre organers oppbygning og funksjon.

I dette emnet lærer du om hvordan sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet og nyre og urinveier er bygget opp og fungerer.

Gode kunnskaper om disse organsystemenes normale oppbygning og funksjon er nødvendige for å forstå hvordan organene reagerer på sykdom. I tillegg vil dere få undervisning i muskler på truncus (brystkassen), abdomen (magen) og columna (ryggen).

Undervisningen vil bli gitt både som plenumsundervisning og veiledning på anatomilab.

Dette emnet gir deg kunnskap om mekanismene bak sykdomsutvikling i menneskekroppen, samt en introduksjon til hvordan lege- og rusmidler påvirker organismen vår. I tillegg får du en innføring i klinisk sykdomslære hvor du lærer å ta opp en sykehistorie og gjøre diagnostiske vurderinger.

Siste delen av emnet dekker de viktigste sykdommene innenfor hjerte og karsystem og lunge- og luftveier.

Dette emnet gir deg kunnskap om de vanligste sykdommene som rammer oss.

I løpet av emnet får du en grundig innføring i hva som forårsaker de forskjellige sykdommene som rammer oss, hvordan de diagnostiseres, behandles, og ikke minst, forebygges.

Undervisningen fokuserer på livsstilssykdommer og kroniske sykdommer slik som hjerte-karsykdommer, kroniske lungesykdommer og diabetes mellitus.

Dette emnet gir deg kunnskap om interaksjonen mellom samfunn, individ og helse.

For å bedre folkehelsen i Norge holder det ikke å kun fokusere på individenes ansvar for egne helsevalg, vi må også sørge for å strukturere samfunnet slik at det blir enklere for individene å ta de gode helsevalgene.

Emnet gir deg grunnleggende innføring i samfunnsmedisin, helsepsykologi, kommunikasjon, epidemiologi og etikk.

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og angir mål og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

Studieplanen inneholder også en studiemodell som viser oppbyggingen av studiet.

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Les mer om opptakskravene

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Ved gjennomført Årsenhet i grunnmedisin har du mulighet til å søke opptak til bachelorgradsstudiene ved Institutt for helsefag og å få fritak for hele eller deler av det første året.

Ønsker du å ta bachelorgradsstudiet i akupunktur eller bachelorgradsstudiet i osteopati, må du ta et ekstraemne som vil gis før studiestart hvis det er nok studenter som har søkt til dette emnet.