Forskningsprosjekter

De ulike instituttene på Høyskolen Kristiania jobber med mange ulike forskningsprosjekter og blir jevnlig publisert i anerkjente internasjonale og nasjonale forskningstidskrifter og konferanser.

Vårt mål er å levere forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå innen våre satsingsområder; markedsføring, ledelse, helse og kreativitet.