Master i ernæring?

Etter at du er ferdig med bacheloren i ernæring har du en unik mulighet til å ta en toårig master i klinisk ernæring på Leeds Beckett University (LBU) i England.

Studiet i Leeds har pasientbehandling i fokus og inneholder mye praksis. Studentene som søker opptak i Leeds må ha et ønske om og like å arbeide med mennesker. For å kunne tas opp på studiet må man ha en bachelor i ernæring fra Høyskolen Kristiania.

Blogginnlegg skrevet av faglig studieleder for Bachelor i ernæring, Ane Cecilie Westerberg

Ane Cecilie Westerberg

Ane Cecilie Westerberg

Som del av mastergraden skriver studentene en masteroppgave som er et vitenskapelig arbeid. Dette kan gi grunnlag for videre forskning, gjerne i tilknytning til problemstillinger inn klinisk ernæring.

For å tas opp i Leeds stilles det krav om C i snitt på vitnemålet fra bachelorgraden i ernæring fra Høyskolen Kristiania. I tillegg kreves motivasjonsbrev, anbefalingsbrev, politiattest og en språktest. De som møter disse kravene blir deretter kalt inn til et intervju for å kartlegge motivasjon og egnethet til å arbeide med mennesker.

Ved å ta masteren ved LBU blir man ekspert i klinisk ernæring.

Etter en mastergrad i klinisk ernæring kan man søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog hos helsedirektoratet i Norge. Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er beskyttet og gir rett til å arbeide med sykdomsrelatert klinisk ernæring og pasientbehandling i Norge.

Ernæringskjøkkenet i Oslo

Jobbmuligheter

Med en master i klinisk ernæring kan man søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Kliniske ernæringsfysiologer arbeider primært i norske sykehus, men har også i stillinger i primærhelsetjenesten, næringsmiddelindustri og forskning.

Kliniske ernæringsfysiologer har viktige roller i behandling av en rekke sykdommer som f.eks. visse kreftformer, nervesykdommer og metabolske sykdommer. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til å planlegge og iverksette sondeernæring og intravenøs ernæring til pasienter som trenger ernæringsstøtte utover tilpasning av kosten.

Første i England

Jeg har hatt tett kontakt med fagmiljøet som skal undervise på mastergraden, og er imponert over deres høye kompetanse innen ernæringsvitenskap og klinisk arbeid.

LBU har lang erfaring med å uteksaminere dietitians, som er Englands svar på kliniske ernæringsfysiologer. Dette har de gjort siden 1953 da de var det første universitetet til å tilby utdanningen i England. LBU har et solid fagmiljø bestående av både klinikere og forskere som underviser på graden.

Unikt for utdanningen i England er det tette samarbeidet med et nettverk av dietitians som arbeider klinisk i primærhelsetjenesten og sykehus, som tar i mot studenter i praksis og følger dem opp på en systematisk måte som sikrer progresjon i studentenes ferdigheter inntil de kan foreta pasientbehandling på egen hånd. LBU har også flotte fasiliteter som fremmer læring. Blant annet har de en «clinical skills suite» der studentene kan øve på pasientbehandling i omgivelser og med apparater som i et sykehus. LBU benytter skuespillere og ekte pasienter i denne undervisningen.

Jeg skulle gjerne ha studert ved LBU selv! Men er fornøyd med at jeg har god kontakt med fagmiljøet og kanskje skal bidra som gjesteforeleser.

Ernæringskjøkkenet i Oslo

Yrende studentby

Leeds er en yrende studentby. Dette kommer tydelig frem ved studiestart når gatene fylles av studenter. Det er mange internasjonale studenter og mye som skjer både når det gjelder studier, fritid og kulturtilbud. Det finnes også flere andre store utdanningsinstitusjoner i Leeds som sammen med LBU er med på prege byen.